Annons
X
Annons
X

När produkten är kopior, är illegal kopiering stöld

REPLIK | FILDELNING

Junilistan gör ett tappert försök att lösa problematiken med illegal fildelning, tror jag. Man skriver om att fildelning skulle kunna avkriminaliseras med deras förslag. Detta visar tråkigt nog på bristfälliga kunskaper i frågan.

Fildelning är inte illegalt i sig. Om den som delar med sig av filen har upphovsrätten är det ej illegal fildelning. Om jag väljer att dela med mig av min musik via exempelvis en tjänst som Myspace, så begår varken jag eller den som laddar ned låtarna något brott. När en person delar, publicerar, någon annans skyddade verk utan tillåtelse så begår de ett brott.

Är det verkligen ett politiskt beslut som skall fattas i frågan? Skulle inte ett politiskt beslut om musikbranschens, faktiskt självklara rätt, att själva bestämma hur och till vilket pris deras produkt sprids, vara aningen märklig i rådande marknadsekonomi. Om vi applicerar resonemanget på vilken annan bransch som helst så skulle det låta fånigt, just så fånigt att jag instinktivt känner att man inte ens kan göra liknelsen. Vad är det då som gör att just kulturyttringar kan bli föremål för dessa diskussioner? Är det okunskap om arbetet och de olika yrkesgrupperna bakom den färdiga produkten? Är det en allmän åsikt att de som arbetar med exempelvis musik ”borde klippa sig och skaffa ett riktigt jobb”? Är det för att produkten kan kopieras?

Annons
X

Det går att kopiera pengar, tekniken finns, skulle det avkriminaliseras om tillräckligt många gjorde det? När produkten är kopior, så är illegal kopiering stöld.

Lars Von Trier skall ha sagt ”Ni är mina gäster, inte tvärtom”. Detta sades, enligt tidningen Metro, i ett annat sammanhang, men det passar väldigt bra in på situationen med den illegala fildelningen, eller illegal publicering som det faktiskt är, och huruvida politiker skulle bestämma över spridningen av andras verk. Kulturkonsumenter är mottagare. Det enda konsumenten har att ta ställning till är huruvida de väljer att köpa till säljarens pris eller att inte köpa. Det är marknadskrafter. När en person väljer mellan att köpa eller ta utan lov så är det inte en marknadskraft. Brottslighet bekämpas med information, lagar och straff i andra fall, så varför inte när det gäller musik, film, litteratur eller andra tidsödande kulturbranscher?

MIKAEL POPOVIC

musikkreatör, musikutbildare och bloggare

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X