Annons

Jonas Nordin:När Napoleon möblerade om i Europa

Under Napoleonkrigen ritades Europas karta om i en takt som saknar historisk motsvarighet. I ”Omvälvningarnas tid” tar Martin Hårdstedt ett helhetsgrepp om kontinentens konflikter och visar på sambanden.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

För tvåhundra år sedan behärskade fransmännens kejsare Napoleon större delen av Väst- och Centraleuropa. Kontinenten härjades av krig som avlöste varandra nästan utan avbrott mellan 1792 och 1815. När frederna äntligen slöts hade politiken, ekonomin och kulturen förändrats i hela den gamla världen.

Under denna epok skedde avgörande historiska händelser nästan varje år och minneshögtiderna infaller därför tätt i dessa dagar. Här i landet hade vi knappt hunnit avsluta det så kallade Märkesåret, som uppmärksammade separationen mellan Sverige och Finland, innan det var dags för ett Bernadotteår, då tronföljarvalet 1810 ihågkoms. Den gångna höstens stora utställning om härskarkonst på Nationalmuseum hör också hemma i sammanhanget. Mer är att vänta under kommande år. I Danmark och Norge förbereder man som bäst ett 1814-jubileum, för att rikta ljus på skilsmässan mellan dessa bägge riken. Över hela Europa kommer väl alla liknande projekt att kulminera år 2015, då det är 200 år sedan Napoleon mötte sitt Waterloo vid Waterloo, och lika lång tid har då gått sedan Wienkongressen, den utdragna fredsförhandling som avslutade krigen och upprättade en ny europeisk ordning.

Annons
Annons
Annons