Annons

Magnus Eriksson:När musiken får fäste i samhället

VÄXELVERKAN Påverkar samhället musiken mer än vice versa? En ny svensk rapport, ”Intro. En antologi om musik och samhälle”, skisserar de intrikata sambanden mellan musiken och den omgivande kulturen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Vad är ”samhället”? Frågan kan tyckas konstig. Det är väl självklart vad ”samhället” är. Men jag undrar ibland inför alla diskussioner om litteraturens, konstens eller musikens förhållande till ”samhället”. Tanken tycks ofta vara att de olika konstprodukterna skulle ha något särskilt förhållande till denna storhet, alltså ”samhället”. Som kritik eller hyllning, som avspegling eller maning att förändra.

Vi vet vad litteraturen är, oftast även vad konst och musik är, fast punkrocken och somliga installationer kan skapa en del svåruträtade frågetecken. Men vad är ”samhället”? Är det summan av tabellerna i Statistisk årsbok? Eller en ideologisk beskrivning av de politiska förhållandena i ett visst land?

Annons
Annons
Annons