Annons

När Mona Sahlin (s) blev småföretagare

Under strecket
Publicerad

Kolumn | Förlust och likvidation
Mona Sahlin är veterligt den enda i regeringen som har erfarenhet av vad det innebär att starta och driva ett eget företag. Hon är så att säga regeringens enda "expert" på att vara småföretagare. Det är således av intresse att studera hur Sahlin agerat som småföretagare. Jag ska därför här nedan granska räkenskaperna i hennes firma.
Mona Sahlin tvingades av kända skäl att lämna politiken 1995. Hon annonserade då att hon avsåg att bli egen företagare. I hennes egen biografi på Statsrådsberedningens hemsida anger hon att hon under åren 1995-98 var "egen företagare".
När hon sedan återvände till politiken framhöll hon gärna sin erfarenhet som egen företagare. Att vara egen företagare blev så att säga en viktig del av hennes nya politiska varumärke. Detta bidrog till att hon senare blev biträdande näringsminister.
Vid denna tid framhöll hon gärna "småföretagarna". Hon framställdes som småföretagarnas bäste vän. Hon fick därigenom en del småföretagare att hoppas att
socialdemokratin skulle ändra sin, som man menar, negativa och fientliga inställning till småföretagande. Man sade: "hon vet ju vad det innebär att driva ett företag".

Så låt oss då se hur det är med den saken. Av årsredovisningen framgår följande.
MONA SAHLIN AB bildades den 1 januari 1997. Bolaget hade 1 anställd (Mona Sahlin).
Under perioden 970101-980630 hade bolaget en omsättning på 1 494 672 kronor (cirka 1,5 miljoner). Bra för att vara ett nystartat enmansföretag.
I ett "vanligt" enmansföretag skulle småföretagaren under detta första år ta ut låg lön och hålla igen på alla kostnader för att skapa ett överskott.
Småföretagaren skulle därefter återinvestera detta överskott i företaget, för att företaget skulle kunna fortsätta nästa år. Han gör detta trots att firman i så fall måste betala skatt på det överskott som uppstår genom att han håller nere kostnader och tar ut låg lön.

Annons
Annons
Annons