Annons

När medierna likriktar det offentliga samtalet

Flockbeteende i det offentliga samtalet kan vara skadligt.
Flockbeteende i det offentliga samtalet kan vara skadligt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / TT

Journalistiken behöver rannsaka sig när det gäller skapande och upprätthållande av konsensuskorridorer i samhällsdebatten, skriver Pamina Falck, Näringslivets mediainstitut.

Under strecket
Publicerad

Det finns en lång tradition i Sverige av konsensus, att vara en del av gruppen och undvika kontroverser. Konsensuskulturen har sina fördelar i att förena människor och att med fredliga medel ändra opinionen och driva samhällsomställningar. Men för en journalist, vars uppgift är att sakligt rapportera, kritiskt granska och ständigt ifrågasätta, är konsensus problematiskt.

Publicitetsreglerna är de etiska riktlinjer som utgör grunden för mediernas trovärdighet, och det ligger i mediebranschens intresse att reglerna efterlevs. Högst upp i publicitetsreglerna står ”Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.” Frågan kan ställas: klarar den journalistiska ryggraden att stå emot gemenskapens attraktionskraft?

Annons
Annons
Annons