När makten utnyttjar sin vanmakt

Det enda vi har kunnat se efter tragedin i Beslan är hur makten utnyttjar sin vanmakt för att upprätta en diktatur. Putins statskupp har under förespegling av kamp mot terrorismen avlägsnat till och med demokratins yttre attribut. Av Arkadij Waxberg

Under strecket
Publicerad
Annons

USA:s Svarta september har nu fått sin ryska motsvarighet. Antalet offer må vara lägre, men effekten på den nationella prestigen och konsekvenserna för landet i stort ser ut att bli betydligt allvarligare. President Putin och Kremls makthavare har inte sparat någon möda för att understryka likheten mellan de båda händelserna och finna en gemensam bakomliggande orsak - den internationella terrorismen. Men analogin haltar. Nog finns det yttre likheter, men motiven och lösningen på problemet måste sökas i helt skilda riktningar.
Händelserna den 11 september 2001 blottade uppenbara brister i det amerikanska nationella säkerhetssystemet. Man drog sina slutsatser och vidtog nödvändiga mått och steg och inga terroristaktioner har sedan dess inträffat i USA. Rysslands 3 september kan betraktas som ett misslyckande för den ryska inrikespolitiken, men detta förnekas bestämt på högsta ansvariga nivå. Risken finns att den ryska statsledningen kommer att dra felaktiga lärdomar av det inträffade, eller inga lärdomar
alls. Under alla förhållanden löper vi risken att hamna i en ännu djupare politisk kris med ännu svårare efterräkningar.

Annons

Den senaste tidens bombattentat i Moskvas tunnelbana, flygplanssprängningarna och de tragiska händelserna i Beslan har för mannen på gatan gett nya bevis för statsledningens hjälplöshet, militärens maktlöshet och uppgivenheten inom det ryska samhället. Ett nationellt säkerhetssystem kan inte byggas på lögner, bortförklaringar, korruption och inkompetens. Putin har tvingats erkänna att korruption förekommer inom maktapparaten, men att den är inkompetent vägrar han fortfarande inse, vilket inte är förvånande med tanke på att den utgör grunden för hans egen maktposition.
För fem år sedan, medan han ännu var premiärminister, arrangerade Putin ett möte med företrädare för ryska PEN-klubben. Jag kommer tydligt ihåg att han fick frågan om han inte såg en fara i att officerare från det upplösta KGB nu åter börjat skaffa sig maktpositioner. Vår naiva fråga kom sig av att vi den gången inte
kände till Putins bakgrund. Putin svarade att han inte såg några risker med en sådan utveckling, eftersom säkerhetstjänsten var det naturliga rekryteringsområdet för högt kvalificerad personal. Ingen av oss vågade ställa frågan vilken kompetens denna personal ansågs besitta, men svaret på den frågan kom av sig själv tids nog. Myten om KGB-officerarnas allmänna duglighet har självdött, men priset har blivit högt och kan räknas i tusentals, ja tiotusentals människoliv.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons