Foto: Simon Rehnström

”När kvinnorna har blivit patienter är det för sent”

Solvig Ekblad är professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning vid Karolinska Institutet och hjälper nyanlända kvinnor in i Sverige. Det är ett tidskritiskt arbete.

Publicerad

För drygt tio år sedan besökte hon en kollega vid Harvard. Han mötte patienter från asiatiska länder som led av depression, och tillsammans med en sjuksköterska och en tolk träffade han dem i mindre grupper vid fem tillfällen.

– Man gjorde en mätning efter sex månader. Där man kunde se att depressionerna stabilt gick ner. Det var resultatet av att förmedla folkhälsokunskap, det vill säga vad man kan göra själv och vad man kan behöva få hjälp med. Jag tänkte ”det här tar jag med mig hem”, berättar Solvig Ekblad som också är legitimerad psykolog vid Akademiskt primärvårdscentrum.