Jenny Björkman:När kvinnans underliv blev läkarnas

Gynekologins historia är också historien om mannens syn på kvinnan och det kvinnliga. I sin avhandling är det i det udda som Ulrika Nilsson bäst lyckas visa den tidiga gynekologins dubbelnatur - pornografi och vetenskap.

Under strecket
Publicerad
Annons

År 1898 gav Edvard von Hoffman ut en bok som han kallade ”Rättsmedicinsk atlas”. Detta verk var bara ett i raden av flera som kring sekelskiftet 1900 försökte att kartlägga, blottlägga och patologisera världen och i synnerhet den mänskliga kroppen. Kartläggandet var kanske ett av tidens tydligaste tecken och på så sätt var atlasen varken särskilt ovanlig eller speciell. Ovanligare var dock delar av innehållet: på 55 fotografiska närbilder skildrades lika många kvinnliga sköten, uppfläkta och belysta så att betraktaren verkligen kunde se in i vad som kallats den mörka kontinenten.

Annons
Annons
Annons