Annons

Jenny Björkman:När kvinnans underliv blev läkarnas

Gynekologins historia är också historien om mannens syn på kvinnan och det kvinnliga. I sin avhandling är det i det udda som Ulrika Nilsson bäst lyckas visa den tidiga gynekologins dubbelnatur - pornografi och vetenskap.

Under strecket
Publicerad

År 1898 gav Edvard von Hoffman ut en bok som han kallade ”Rättsmedicinsk atlas”. Detta verk var bara ett i raden av flera som kring sekelskiftet 1900 försökte att kartlägga, blottlägga och patologisera världen och i synnerhet den mänskliga kroppen. Kartläggandet var kanske ett av tidens tydligaste tecken och på så sätt var atlasen varken särskilt ovanlig eller speciell. Ovanligare var dock delar av innehållet: på 55 fotografiska närbilder skildrades lika många kvinnliga sköten, uppfläkta och belysta så att betraktaren verkligen kunde se in i vad som kallats den mörka kontinenten.

Här skildrades kvinnors innersta med all önskvärd tydlighet. Allt från spädbarns till vuxna kvinnors sköten systematiserades och kommenterades. Mödomshinnor och vaginor granskades och analyserades, och i små korta texter lade von Hoffman ut texten kring vad det var vi såg – en tvåårings skadade underliv, en deflorerad tolvåring eller en 24-årings missbildade mödomshinna. Och så vidare.

Annons
Annons
Annons