Annons

”När kunskapen är osäker kan försiktighet vägleda”

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vid en pandemi orsakad av ett nytt virus är kunskapsosäkerheten mycket hög och det är just i denna situation som försiktighetsprincipen ska appliceras. Det skriver fyra debattörer i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

I ett debattinlägg kommenterar Joakim Zander båda våra tidigare inlägg (SvD Debatt 19/3 och 14/5). Vi har därför valt att svara gemensamt både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv men också en mångvetenskaplighet snarare än Zanders snävare juridiska perspektiv.

Centralt inom förståelsen av risk och därmed hur försiktighetsprincipen kan anammas är begreppet osäkerhet. Zander lyfter detta som en generell ”vetenskaplig osäkerhet”. Vetenskaplig osäkerhet är dock betydligt mer komplicerat än så och består av två komponenter. Den första är den som avser de mer matematiska elementen av osäkerhet (aleatorisk osäkerhet). Exempelvis kan den specifika risken skilja sig åt i olika kontexter och slumpen kan påverka exaktheten i bedömningar, något som kan hanteras genom statistiska metoder och uttryckas i termer av sannolikhet.

Annons
Annons
Annons