Annons

Viola Bao:När kommunismen var bästa tänkbara scenario

Natten mot den 7 november 1917 utbröt historiens första socialistiska revolution i Sankt Petersburg. En av de mest levandegörande skildringarna av oktoberrevolutionen står en brittisk science fiction-författare för: i bladvändaren ­”October” lyckas China Miéville fånga den upphettade politiska stämningen.

Under strecket
Publicerad

Vladimir Lenin på sovjetisk propaganda­affisch.

Foto: IBL

China Miéville, född 1972 i Norwich, har tre gånger fått Arthur C Clarke-priset för årets bästa brittiska science fiction-roman.

Foto: Ceridwen

Aleksandra Kollontaj ledde demonstrationerna på internationella kvinnodagen våren 1917.

Vladimir Lenin på sovjetisk propaganda­affisch.

Foto: IBL
Vladimir Lenin på sovjetisk propaganda­affisch.
Vladimir Lenin på sovjetisk propaganda­affisch. Foto: IBL

Få händelser under 1900-talet är så överlagrade av myt som den ryska revolutionen. I liberalers historieskrivning ses den oftast som en tragisk och skrämmande avkrok på vägen mot global kapitalism och historiens framåtskridande. ­Under ett sekel av propaganda har man försökt framställa revolutionen 1917 som en statskupp genomförd av en liten och makttörstig elit, snarare än den breda, folkliga resning den var. I vissa av de mer nostalgiskt lagda delarna av vänstern hör man den samtidigt ibland lyftas fram som ett ideal för revolutionär kamp, medan det tycks svårare att redogöra för hur bolsjevismens emancipatoriska visioner kunde urarta till sina senare så barbariska och auktoritära skepnader.

Annons
Annons
Annons