Annons
Krönika

Roland Poirier Martinsson:När kommer frågorna om kommunismen?

Under strecket
Publicerad

Nyligen höll Publicistklubben debatt om vårt offentliga samtal. Konflikten illustrerades av SVT:s Janne Josefsson, som hävdade att alla åsikter bör tillåtas, och Aftonbladet Kulturs
Åsa Linderborg, som ansåg att publicister inte bör ge plats åt sådant som strider mot deras grundvärderingar. Exemplet var folkpartisten Jasenko Selimovics DN-artikel om Jonas Hassen Khemiris berömda brev till Beatrice Ask, där Selimovic menade att det personliga ansvaret har större räckvidd än vad Khemiri beskrev – två välformulerade inlägg i en klassisk filosofisk konflikt.

Selimovic borde inte gått i tryck, tyckte Linderborg, eftersom det bröt mot den publicistiska linje för vilken publiceringen av Khemiri gav uttryck. Exemplet är extremt illa valt, men jag tror att det är en principiellt vettigare hållning än Josefssons, som nog förespråkar anarko-liberal yra. Han har rätt om vårt offentliga samtals trånghet, men han uttrycker inte en hållbar publicistisk princip. Problemet är ju inte att enskilda publicister säger nej till legitima åsikter på grund av åsiktsskiljaktighet – det är tvärtom bra – utan att
för många säger nej på samma sätt. Det blir entonigt, men om alla tillåtit allt hade det blivit kakofoni.

Annons
Annons
Annons