X
Annons
X

När höjd skatt för de rika var ett vinnande koncept

Jag får ofta frågor om reduktionen, den omvälvande nydaning av svensk förvaltning som genomfördes på 1680-talet. Vid få tillfällen har enskilda individer förändrat grundvalarna i svensk ekonomi och administration lika mycket som då. Vad var det som hände? Hur genomgripande var omvälvningarna?

Läs mer om Harrisons historia
Karl XI:s kröning i Uppsala domkyrka då han sittande på silvertronen kröns av ärkebiskop Laurentius Stigzelius och riksdrotsen Per Brahe d.y. Målning av David Klöcker Ehrenstrahl.
Karl XI:s kröning i Uppsala domkyrka då han sittande på silvertronen kröns av ärkebiskop Laurentius Stigzelius och riksdrotsen Per Brahe d.y. Målning av David Klöcker Ehrenstrahl. Foto: Bridgeman/IBL

Den stora reduktionen på Karl XI:s tid, som resulterade i omfattande jordindragningar till kronan och lade grunden till ett budgetsystem som bestod i två sekler, skedde inte över en natt och kom inte som en total överraskning. Karl X Gustav hade också planerat en reduktion, liksom flera medeltida monarker.

Karl XI:s kröning i Uppsala domkyrka då han sittande på silvertronen kröns av ärkebiskop Laurentius Stigzelius och riksdrotsen Per Brahe d.y. Målning av David Klöcker Ehrenstrahl.

Foto: Bridgeman/IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X