Annons

När höjd skatt för de rika var ett vinnande koncept

Karl XI:s kröning i Uppsala domkyrka då han sittande på silvertronen kröns av ärkebiskop Laurentius Stigzelius och riksdrotsen Per Brahe d.y. Målning av David Klöcker Ehrenstrahl.
Karl XI:s kröning i Uppsala domkyrka då han sittande på silvertronen kröns av ärkebiskop Laurentius Stigzelius och riksdrotsen Per Brahe d.y. Målning av David Klöcker Ehrenstrahl. Foto: Bridgeman/IBL

Jag får ofta frågor om reduktionen, den omvälvande nydaning av svensk förvaltning som genomfördes på 1680-talet. Vid få tillfällen har enskilda individer förändrat grundvalarna i svensk ekonomi och administration lika mycket som då. Vad var det som hände? Hur genomgripande var omvälvningarna?

Publicerad

Den stora reduktionen på Karl XI:s tid, som resulterade i omfattande jordindragningar till kronan och lade grunden till ett budgetsystem som bestod i två sekler, skedde inte över en natt och kom inte som en total överraskning. Karl X Gustav hade också planerat en reduktion, liksom flera medeltida monarker.

Under medeltiden hade reduktion gällt för att vara kungamaktens mest effektiva, men också mest riskabla, metod för att förbättra ekonomin. Endast de allra starkaste härskarna, med unionsdrottningen Margareta i spetsen, hade lyckats trumfa igenom reduktioner. När Karl Knutsson försökte sig på liknande manövrer på 1450-talet slutade det med att kyrkan stoppade allt genom att hota med bannlysning.

Annons
Annons
Annons