Annons

Rolf Lidskog:När Gävle blev granne med Tjernobyl

Tjernobylolyckans enorma effekt på våra medvetanden beror enligt sociologen Ulrich Beck på att den åstadkom en antropologisk chock. Över en natt drabbades vi av insikten att operatörer kan fela, system kan fallera och det otänkbara inträffa.

Under strecket
Publicerad

Kärnkraftverket Tjernobyl.

Foto: Efrem Lukatsky/TT

SvD:s löpsedel den 29 april 1986.

Foto: Anders Holmström/TT

Kärnkraftverket Tjernobyl.

Foto: Efrem Lukatsky/TT
Kärnkraftverket Tjernobyl.
Kärnkraftverket Tjernobyl. Foto: Efrem Lukatsky/TT

I slutet av 1960-talet bedömde ansvariga myndigheter att det ökade energibehovet i den europeiska delen av Sovjet skulle mötas genom en satsning på kärnkraft. Ukraina fick själv befogenheten att välja var kärnkraftverket skulle lokaliseras. Söder om Kiev fanns bördig jord vilket gjorde det området olämpligt. Norr om staden fanns dock ett stort område som främst bestod av mossar, sjöar och skog. Detta område sträckte sig 80 mil in i Vitryssland och till Ukrainas gräns mot Polen. Platsen som valdes för kärnkraftsverket låg 80 kilometer norr om Kiev.

Annons
Annons
Annons