När försvann arianerna?

Konstantin I bränner Arius skrifter. Teckning från cirka 825.
Konstantin I bränner Arius skrifter. Teckning från cirka 825.
Under strecket
Publicerad
Annons

Under senantiken och tidig medeltid hotades den etablerade kyrkan av en rivaliserande kristen lära, arianismen. Vad var det för något, och hur länge existerade den? Finns den rentav kvar än idag?

Arianismen har uppkallats efter en av 300-talets mest inflytelserika kyrkomän, prästen Arius (egentligen Areios, d. ca 336) i Alexandria, som formulerade lärans centrala trossatser omkring 315. Enligt arianismen har Kristus visserligen existerat sedan urminnes tid, men inte såsom gud. Jesus var en människa, varken mer eller mindre. Även den Helige ande är enligt arianismen rejält underlägsen Gud i helighetsstatus. Denna trosprincip strider alltså kraftigt mot idén om Treenigheten. Till skillnad från vanliga kristna (inklusive de allra flesta nu levande kristna, såväl protestanter som katoliker) accepterade arianerna endast Gud som gud.

Annons
Annons
Annons