Tore Frängsmyr:När förhistorien blev en del av vårt förflutna

VETENSKAPSHISTORIA För hundra år sedan inrättades den första svenska lärostolen i paleontologi. Med Carl Wimans professur vaknade intresset för den förhistoriska världen och dess livsbetingelser.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Bland naturvetenskaperna tillhör geologin de yngsta, och inom geologin är paleontologin en av de yngsta. För hundra år sedan inrättades den första lärostolen i ämnet i Sverige, med Carl Wiman i Uppsala som den första innehavaren. Naturligtvis hade det förekommit geologisk forskning tidigare, men vetenskapshistorien visar att ett ämne börjar utvecklas på allvar när det tar formen av en fast disciplin, med en professur, en institution, en byggnad, en tidskrift och liknande inrättningar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons