Annons

Carl Rudbeck:När Europa fick upp ­ögonen för Muhammed

Det var först när Martin Luther började sprida Koranen, i syfte att misskreditera den arabiska religionen, som européer började stifta närmare bekantskap med islam. En ny bok redogör för Koranens mångskiftande receptionshistoria på kristen mark.

Under strecket
Publicerad

Bedjande muslimer, illustration ur nederländske Adriaan Relands ”De religione Mohammedica” från 1717.    

Bild 1 av 2

Ludovico Marraccis kommenterade latinska översättning av Koranen från 1698 kom att prägla synen på islam runtom i Europa.

Bild 2 av 2

Bedjande muslimer, illustration ur nederländske Adriaan Relands ”De religione Mohammedica” från 1717.    

Bild 1 av 1
Bedjande muslimer, illustration ur nederländske Adriaan Relands ”De religione Mohammedica” från 1717.    
Bedjande muslimer, illustration ur nederländske Adriaan Relands ”De religione Mohammedica” från 1717.    

I snart ett och halvt årtusende har islam varit ett ­problem. I det kristna Europa har denna religiösa nykomling upplevts som ett hot mot kristendomen. Och då inte bara för att dess anhängare med vapen i hand snabbt lade under sig tidigare kristna om­råden utan också för att islam på så många punkter liknar kristendomen. I vissa ögon kan islam därför framstå som en vrångbild, som en förvrängning, av den enda rätta och sanna läran, det vill säga kristendomen. Under medeltiden ville kristna polemiker visa att islam inte var ett resultat av en gudomlig uppenbarelse utan en be­dragares verk, ett hopkok av stycken hämtade från andra religioner och vanligen då missförstådda och ryckta ur sina sammanhang. 

Annons
Annons
Annons