Krönika

Viola Bao:När diktens ord blir kött och sanning på nytt

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är i vår tid lätt att odla en idé om litteratur som en med
nödvändighet ensam aktivitet. Föreställningar om det individuella
konstnärsgeniet som öser ur jagets brunn, liksom det Harold Bloom kallade anxiety of influence, styr inte sällan vår syn på litterärt skapande. På samma sätt betraktas ofta läsandet som en enskild verksamhet, centrerad kring kontemplation; en privat angelägenhet mellan författare, läsare och text.

Som frilansande kritiker och uppsatsskrivande student med köksbordet i ettan som främsta dagliga arbetsplats har det också legat nära för mig att odla ett asocialt förhållningssätt till text. I dystra stunder kan det nästan kännas som ett slags solipsistisk bokstavsexcersis eller världsfrånvänd själsonani man ägnar sig åt, som skapar isolering snarare än den yxa för ishavet inombords som sätter en i relation till världen och andra medvetanden.

Annons
Annons
Annons