När det hemliga blir det offentliga

Under strecket
Publicerad
Annons

Det hände sig i mitten av 1970-talet när de första banden av Thomas Manns dagböcker utkom i Tyskland. De var frispråkiga och självcentrerade. Min mor, en stor beundrare av Mann – hans litterära verk och ställningstaganden – började ivrigt läsa. Men ivern förbyttes snart i besvikelse. Hon slutade läsa. Ur dagböckerna framträdde en, i hennes ögon, grinig, småaktig människa som ältade trivialiteter. Den store författaren visade sig vara en enkel människa. Hennes beundran fick sig en rejäl knäck.

Dagboken är alltså en riskfylld litterär genre, såväl för författaren som för läsaren. Författaren riskerar att blotta sidor och beteenden som på läsaren kan verka stötande, rentav bortstötande. Det var också vad som till en del hände när Lars Norén, med stort mod och självrannsakan, förra året gav ut ”En dramatikers dagbok” – den hyllades, bespottades och tolkades. Såsom författaren hudflängde sin omgivning, hudflängde omgivningen sedan författaren.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons