När det förflutna sträcker sig in i nuet

Under strecket
Publicerad
Annons

En glänta i skogen
Ola Larsmo
318 s. Albert Bonniers Förlag. CA 259:-

I essäsamlingen ”Andra sidan” (2001) skriver Ola Larsmo om ”den i princip nollställda romankritiken i samtidens dagspress. Den ”psykologiska romanen” har i stort sett återerövrat den litterära scenen”. Citatet må vara ryckt ur sitt sammanhang, men man anar en skribent som reagerar mot ett tidsklimat där kritikerna inte verkar lägga märke till den samhällsengagerade romanen, i stället förefaller de politiskt ointresserade.
Ola Larsmos senaste roman, En glänta i skogen, vittnar om att det inte behöver råda någon motsättning mellan samhällsengagemang och psykologisk insikt. Människan är en både psykologisk och politisk varelse; båda dessa aspekter skildras inom ramen för berättelsen.
Johan studerar på Uppsala universitet och ska skriva en uppsats om den norska motståndsrörelsen under andra världskriget. Han återvänder till en liten bruksort, nära gränsen till Norge, där han tillbringat några barndomssomrar i sällskap med sin far.
Tanken med uppsatsen är att på ort och ställe undersöka de spår som kan finnas kvar av den gränspostering som upprättades under kriget, bland annat genom att intervjua människor som fortfarande bär på minnen av dåtida flyktingtrafik. Strax efter ankomsten stöter han på Micke, som han lekte med som barn. Johan erinrar sig att han och Micke brukade söka upp Mickes farfar - en man full av skrönor om folk som bott i trakten. Nu befinner sig Mickes farfar på ett ålderdomshem och Johan vill intervjua den gamle om krigsåren.
Redan i upptakten inser man att flera historier kommer att samsas parallellt. Här finns berättelsen om en norsk motståndsman. Här finns Mickes farfars skrönor om män på bygden, som samtliga råkar heta Adam Rosenbaum; först mot slutet av romanen berättas den riktiga historien om denne Rosenbaum, som var jude. Man får också ta del av en gammal hemvärnsmans, Oscarssons, minnen av sådant som försiggick vid gränsposteringen.

Annons
Annons
Annons