Annons

Marie Cronqvist:När britterna drömde om en framtid med Europa

Robert Birley (1903–1982) propagerade för ett närmande till Europa i sina radioföredrag 1949.
Robert Birley (1903–1982) propagerade för ett närmande till Europa i sina radioföredrag 1949. Foto: BBC

När Storbritannien på torsdag går till nyval är relationen till Europa alltjämt en dominerande fråga. Slitningen mellan nationalism och internationalism känns igen från den debatt som präglade landet strax efter andra världskriget.

Under strecket
Publicerad

Även om det ibland kan förefalla så i nyhetsrapporteringen om brexit, är Storbritanniens obekväma relation till Europa inte något nytt. Tvärtom har det präglat stora delar av den brittiska historien (se Under Strecket 9/5 2019). Ett enat Europa har rentav ofta varit något britterna aktivt motarbetat, åtminstone då denna enighet har forcerats fram genom despotiska eller totalitära maktanspråk, som Frankrike under Ludvig XIV och Napoleon eller Tyskland under Vilhelm II och Hitler. Den som velat lägga Europa under sig i ett enat rike har historiskt haft de hårdnackade britterna emot sig.

Samtidigt är det viktigt, inte minst i våra dagar, att komma ihåg att Europaidealismen periodvis har varit bärkraftig också i Storbritannien. Den senare hälften av 1940-talet är en sådan period. Storbritannien stod efter andra världskriget som en av segrarna, men i den på kontinenten intensiva diskussion som följde om en tänkbar europeisk union intog landet en ambivalent ställning. Vilken roll och vilket ansvar skulle man axla? Var det dags att engagera sig i Europa fullt ut eller i traditionell stil dra sig tillbaka och avvaktande se vad som hände på kontinenten? 

Annons
Annons
Annons