X
Annons
X

När blev Sverige kristet?

”Hur övergick Sverige från hedendom till kristendom? När skedde det?”

Detta är ett typiskt exempel på de största och mest svårbesvarade frågor som trillar in i mejlboxen. Vanligtvis låter jag dem vara obesvarade eftersom det skulle kräva en bok att ge rättvisa åt svaret, men låt gå för ett och annat undantag. Just kristnandet av Sverige är ett återkommande ämne som tydligen berör många historiskt intresserade svenskar.

Läs mer om Harrisons historia
Dalby kyrka, några kilometer öster om Lund, är en av Sveriges äldsta byggnader. Invigd år 1060.
Dalby kyrka, några kilometer öster om Lund, är en av Sveriges äldsta byggnader. Invigd år 1060. Foto: Mikael Gustafsson /IBL

Det första landskap i nuvarande Sverige som kristnades var det danska Skåne, förmodligen med början i sydvästra delen av landskapet. Det är ingen slump att Lund under äldre medeltid var centrum för kristenheten i hela Norden. Skåne följdes snart av Halland och Blekinge, som även de införlivades med det medeltida danska riket. Av de områden som kom att ingå i det medeltida svenska kungariket var missionen snabbast och mest effektiv i Västergötland. I rikssvensk historisk tradition har detta i regel tonats ned till förmån för Ansgarstraditionen, som ju associeras till Birka och Mälardalen, men faktum kvarstår att Sveriges äldsta stift är Skara stift, daterat till början av 1000-talet, och att en sådan organisering hade varit omöjlig att genomföra om inte en stor del av västgötarna redan anammat den nya religionen.

Dalby kyrka, några kilometer öster om Lund, är en av Sveriges äldsta byggnader. Invigd år 1060.

Foto: Mikael Gustafsson /IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X