Annons

När även lärarna vill skolka

Under strecket
SvD
Publicerad

Skolstart står det, ofta med felvänt s, på annonspelare och i skyltfönster. Lika säkert som inför kräftätningen i augusti påminns vi varje sommar om att hösten är nära, när handlarna inför terminsstart vill sälja bänkpapper och höstkläder. Lärarnas riksförbund har nyligen presenterat en rapport om skolan som arbetsplats. Med siffror som avslöjar hur lärare blir trakasserade, hotade och kränkta stärks bilden av skolan som en obehaglig plats att vara på. Även elever har i motsvarande undersökningar beskrivit miljön i skolan som allt annat än sund. Att unga flickor utsätts för sexuella trakasserier av andra elever är klandervärt. Många saknar den trygghet som krävs för att lärande över huvudtaget ska vara möjligt.

Lärarfacket har frågat 1 200 lärare om deras arbetsmiljö och rapporten som sammanställts är upprörande. Hela 29 procent av de tillfrågade uppger att de har blivit kränkta, var tionde lärare har hotats och tre procent uppger att de utsatts för våld. Få yrkesgrupper måste som lärarna utstå hot och trakasserier i sin vardag. Man behöver inte vara särskilt auktoritär för att anse ordningssituationen på alltför många svenska skolor vara undermålig. Det faktum att endast 40 procent av dem som drabbats har anmält det inträffade till skolledningen försvårar läget ytterligare. De tillfrågade lärarna menar att en anmälan inte skulle tas på allvar och därför underlåter de hellre att rapportera. Bilden av läraryrket är nedslående. Att hälsovådlig arbetsmiljö, dålig löneutveckling och svag arbetsledning har lett till lärarbrist är inte förvånande. Under senare år har varje skolstart kryddats med rapporter om vakanta lärartjänster och behov av vikarier. Detta beror inte bara på att för få lärare utbildas, det är också resultatet av att många hoppar av läraryrket. En rapport från förra året visar dock att hela 50 procent av de lärarutbildade utanför skolan skulle lockas till yrket om lön och arbetsmiljö vore bättre.

Annons
Annons
Annons