X
Annons
X
Krönika

Tove Lifvendahl: När allmänintresset krockar med samhällsnyttan

Varför ska staten äga stora energibolag? Skälen är snarlika oavsett det gäller Gazprom eller Vattenfall: de ger intäkter till staten, utgör instrument för energipolitiken och är politiskt besvärliga att sälja. Det finns också en gammal tanke om att det är viktigt att ha stora publika bolag inom strategiskt viktiga områden som telekom och energi. Ett argument som alltjämt äger stark känslomässig makt, men i sak har kommit att eroderas kraftigt.

För älvarna flyttar inte utomlands. I händelser av kris och krig kan Sverige tillämpa en beredskapslagstiftning som ger oss rätt att nyttja tillgångarna i landet. Men i fredstid behöver man inte äga statliga energibolag för att kunna garantera elförsörjning, utan gör bäst i att se till att man har en fungerande marknad med god konkurrens och många aktörer.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X