Annons

Inger Enkvist:När administrationen leder forskningen

Göteborgs Universitet.
Göteborgs Universitet. Foto: NINA ROMANUS
Under strecket
Publicerad

**Universiteten kan bli **nästa krisområde, och ett skäl är att administrationen tar ett allt starkare grepp om dem. Det talas om universitetens autonomi men det är administrationen som blivit autonom, medan forskarna har blivit mindre autonoma. En viktig trend berör själva kärnan i yrket, nämligen forskarnas intellektuella produktion. Exempelvis vid Göteborgs universitet har man infört bibliometri, vilket innebär att tilldela forskarna poäng efter antal skrifter och var de är publicerade.

Att bibliometri blivit populärt hos administrationen har att göra med att forskarna är specialiserade på olika områden som administrationen inte kan bedöma. Ändå vill administrationen ”leda” forskarna genom att tilldela forskningspengar eller forskningstid. Teoretiskt sett skulle de också kunna frånta någon forskningstid om personen uträttat mycket lite, men detta vågar man sällan.

Annons
Annons
Annons