Thomas Eriksson:Napoleon gör Carl Philip till arvinge

När den svenska tronföljden ändrades komplicerades arvssituationen i kungafamiljen. Tack vare ett förordnande i Napoleons gåvobrev till Joséphine, sedemera svensk drottning, kommer prins Carl Philip att ärva några av de mest utsökta föremålen i de kungliga samlingarna.

Under strecket
Publicerad
Annons

Ett förordnande i ett gåvobrev från kejsar Napoleon kan ge upphov till en knepig arvssituation i den svenska kungafamiljen. Vid ett arvskifte efter kung Carl XVI Gustaf kan en värdefull del av den kungliga privatförmögenheten komma att ärvas av prins Carl Philip. Förmögenheten, som består av inventarier på Stockholms slott och fonderade medel, har vid tidigare generationsskiften ärvts av regenten. Men vid nästa generationsskifte kan arvsrättigheterna delas så att kronprinsessan Victoria tillträder tronen medan prins Carl Philip efterträder fideikommisset med föremålen från den kejserliga gåvan.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons