Aktieanalys

Daniel Svensson/ Peter Nilsson: Nanexa: Många skott i bössan

Nanexa har gjort viktiga framsteg under det senaste året. Särskilt genom att starta ett eget produktprojekt som nyttjar bolagets Drug Delivery-plattform. Ihop med en handfull lovande avtal finns förutsättningar för att aktien ska bli fortsatt bra även om risken är hög.

undefined
Foto: Therese Jahnson / SvD / TT / TT NYHETSBYR N

Nanexa (10,50 kr) är ett utvecklingsbolag som startade 2007 med expertis inom ytbeläggning på atomnär nivå. Idag kommersialiserar företaget sina uppfinningar genom en plattform för drug delivery, kallad PharmaShell.

Börsplus analyserade Nanexa-aktien i januari förra året och var då avvaktande positiva. Bolaget hade en tydlig målbild och kursuppgång borde följa om det levererade på denna, hette det. Så har det blivit. Hur ser förutsättningarna ut idag?

Först några ord om bolagets teknologi.

PharmaShell fungerar genom att innesluta fasta nano- eller mikropartiklar av läkemedelssubstanser i mycket tunna skal. De väldefinierade skalen gör det möjligt att styra frisättningen av läkemedel på ett kontrollerat sätt. Med PharmaShell kan man skapa injicerbara läkemedel som frisätter den aktiva substansen under allt från en vecka till flera månader.

Skalen bidrar också till att skydda den aktiva substansen från nedbrytning vilket gör att man kan skapa långa depåprodukter även för substanser som normalt sett skulle brytas ner och bli inaktiva.

PharmaShell kan förbättra befintliga läkemedel men kan också användas för att utveckla nya läkemedel. Med en ny delivery-teknik får läkemedelsbolag möjlighet att förlänga patentskyddet på substanser vars patent är på väg att löpa ut. Fler år med exklusivitet är värt mycket. Nanexas grundpatent ger patentskydd som kortast till 2033.

Affärsmodellen går ut på att utlicensiera PharmaShell till läkemedelsindustrin. Förutom det driver Nanexa egen produktutveckling av cancerläkemedel inom två former av leukemi, MDS och AML. Dessa båda tillstånd bedöms kunna behandlas betydligt enklare och mer effektivt med en långsam och kontrollerad frisättning av läkemedel som PharmaShell möjliggör. Projektet benämns NEX-18.

Nanexa har nyligen löst in en teckningsoption. Bolaget tillfördes cirka 22 Mkr efter kostnader. Uppskattningsvis har Nanexa en kassa på cirka 32 Mkr i dagsläget.

Nanexa Mars 2019
VD: David Westberg
Styrelseordförande: Hans Arwidsson
Antal anställda: 5
Nyckelpersoners ägande: Cirka 9 %
Lista: Spotlight
Aktiekurs: 10,50 kr
Antal aktier ink. utspädn: 15,2 miljoner
Börsvärde: 160 Mkr
Nettokassa: 32 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -25 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Börsplus syn på Nanexa

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Ledning och styrelse äger under 10 procent av Nanexa. Vi hade gärna sett att de ägde mer. Miljardären och fastighetsprofilen Rutger Arnhult är den enskilt störste ägaren i bolaget med strax under 10 procent av aktierna.

2. Track record nyckelpersoner

Nyckelpersonerna har tillsammans mycket kompetens som spänner över flera relevanta områden. Här finns erfarenheter från ledande befattningar på stora läkemedelsbolag. Projektledning från tidig fas till läkemedelsregistrering. Forskning inom relevanta områden med flera publicerade artiklar. Kompetens inom patentfrågor. Erfarenhet från större noterade bolag. Inget verkar saknas.

Under 2018 knöts professor Axel Glasmacher upp som medicinsk rådgivare till bolaget. Glasmacher har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling inom MDS och AML.

Antalet anställda i bolaget är fem. Den senaste tiden har flera expertkonsulter engagerats framför allt för att stärka kompetensen inom NEX-18 projektet.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Sedan vi analyserade Nanexa i januari förra året har bland annat följande hänt:

  • Fyra nya avtal har ingåtts och ett har breddats. AstraZeneca har valt att utöka samarbetet efter en första preklinisk studie i djur med PharmaShell-belagda läkemedel. I vår bedömning av Nanexa är AstraZenecas intresse i bolaget en mycket viktig faktor. Bolagen har samarbetet i någon form sedan 2013.
  • Två avtal har tecknats med veterinärmedicinska bolag för utvärdering av PharmaShell för specifika läkemedelsprodukter. Bolagen är inte namngivna. Ett av dem uppges vara världsledande. Kan man hoppas på Merck, Bayer eller Novartis kanske?
  • Två avtal har tecknats med svenska läkemedelsbolag för utvärdering av PharmaShell i specifika produktkandidater. Även vilka dessa är hålls hemligt.
  • Nanexa har startat NEX-18 som är ett eget produktprojekt inom cancerindikationerna MDS och AML. Det medicinska behovet är stort för dessa. Den aktiva substansen Azacitidine är välkänd.
  • Patentgodkännande för PharmaShell i USA har erhållits. Det japanska patentverket har också meddelat att ett patentgodkännande är på väg.
  • Teckningsoptionslösen har tillfört kassan cirka 22 Mkr.

Målet med verksamheten är att sälja licenser till läkemedelsbolag som vill använda teknologin. Att Nanexa har landat fem avtal på kort tid som går i den riktningen är så klart viktigt. I vilken utsträckning avtalen specificerar finansiella villkor vet vi inte. Bolaget uppger att tre av affärerna leder till direkta, om än mindre, intäkter. Man uppger också att samarbetena sannolikt kommer att utökas.

NEX-18 projektet är en viktig värdedrivare för Nanexa. Utvecklingen befinner sig i tidig fas och kommer sannolikt inte komma i klinisk fas förrän tidigast nästa sommar. På agendan står fler prekliniska studier, myndighetsmöten och prövningsansökan för kliniska studier.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

  • Utvärderingarna av samarbetspartners blir framgångsrika
  • NEX-18 projektet drivs mot kliniska studier

Att alla de samarbetsavtal som ingåtts ska leda till kommersiella avtal är en utopi. Om ett eller två gör det så är det rejält värdedrivande. Nya samarbeten ser vi självklart också som en viktig framgångsfaktor. NEX-18 projektet är mycket viktigt. Om kliniska studier kan inledas nästa år är det en betydande framgång.

Nanexa i ett optimistiskt scenario

Nanexa Idag Tänkbart 2020
Värdedrivare (i) Samarbetsavtal Licensavtal
Uppnådd nivå Värdedrivare Samarbetsavtal och produktkandidat Inledda kliniska studier
Värderingsmodell (ii) e.m e.m
Resultatnivå, årstakt Cirka -25 Mkr e.m
Börsvärde, Mkr (iii) 160 Mkr 350 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 120%

Optimistiskt scenario

I vår förra analys efterlyste vi en egen produktkandidat för Nanexa för att kunna jämföra bolaget med större jämförelsebolag som har egna Drug delivery-plattformar som Orexo, Camurus, LIDDS och Xspray. Gemensamt för dessa bolag - och Nanexa - är fokus på projekt som syftar till att förbättra redan marknadsförda läkemedelssubstanser. Detta fokus ger kortare tid till marknad och mindre utvecklingsrisker än bolag som arbetar med helt nya läkemedelssubstanser.

Nu har Nanexa en egen produktkandidat i NEX-18. Dock är den i tidig fas. De nämnda bolagen har börsvärden i storleksordningen 350 Mkr till 3 miljarder kronor. Fortsätter Nanexa utvecklas i samma takt som hittills kan vi se att värderingen tar sig in i det intervallet. Med en licensaffär av viss dignitet borde det också bli verklighet. En licensaffär innefattar oftast en förskottsbetalning, milstopsbetalningar och royalties. Det brukar handla om betydande belopp.

Pessimistiskt scenario

Nanexa är en högriskaktie och alla de vanliga riskerna för bioteknikbolag gäller. Förseningar är mer regel än undantag och finansieringsfrågan är nästan alltid aktuell. Nanexa har en välfylld kassa men har också tagit på sig en betydligt större kostnadskostym.

Kapitalet räcker förmodligen i drygt ett år. Därefter är det troligt att aktieägarna får vara beredda på en ny kapitalisering. Vilken form den tar är omöjligt att sia om nu. Att hoppas på ett större licensavtal som självfinansierar utvecklingen innan dess tror vi är för optimistiskt.

Att Nanexa samarbetat med AstraZeneca i någon form i snart sex år visar att det tar tid att nå i mål. Det ställer krav på aktieägarnas tålamod.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Nanexa har utvecklats snabbare än vad vi trodde på i vår förra analys. Vad bolaget åstadkommit sedan dess imponerar. Med flera projekt på gång kommer nyhetsflödet vara stort i Nanexa. Det är en inte oviktig faktor i mikrocap-bolag. Den som är medveten om riskerna kan överväga aktien.

Betyg: 5 av 6
Annons
X
Foto: Therese Jahnson / SvD / TT / TT NYHETSBYR N Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X