Annons

Namnlagsförslag riskerar leda till namnsplittring

Foto: JESSICA GOW / SCANPIX
Under strecket
Publicerad

I dag föreslog den av regeringen tillsatta Namnlagskommittén ett antal förändringar för lagen. Jag har själv ingått i kommittén men reserverat mig mot de förändringar som är ogynnsamma för familjens sammanhållning. Det är viktigt att Namnlagen utgår från en namngemenskap även i framtiden. Namngemenskap har ett stort värde för att markera och känna samhörighet i en familj.

Den identifikation som kommer av våra namn är betydelsefull för de flesta. Även för de med vanligt förekommande namn finns stor identifikation i just namnet. De som gifter sig önskar också fördjupad delad gemenskap. Åtskilliga tycker det är viktigt att denna djupgående samhörighet symboliseras genom delat efternamn. Det finns de som väljer nytt namn, eller behåller de namn man hade innan vigsel. Det står makarna fritt att välja, och så bör det naturligtvis också förbli.

Annons
Annons
Annons