Nämndemännen har helt spelat ut sin roll

Att en majoritet av domarna är kritiska mot systemet med nämndemän visar tydligt att det är dags att avskaffa politiker i rättsssalarna. Rättssäkerheten står på spel. Men ännu viktigare är att en utredning kring hur de rättsliga processerna ska skötas istället får ett öppet mandat. Det skriver Mårten Schultz, professor i civilrätt.

Under strecket
Publicerad
Annons

I en undersökning som SVT låtit utföra har domare på svenska domstolar tillfrågats om hur de ser på det svenska nämndemannasystemet (
SVT 27/12). Resultatet från undersökningen är både förvånande och oroande.

Det förvånande är att den ofta skygga domarkåren i så stor utsträckning svarat på enkäten. Det är likaledes förvånande att se att så många domare, vars lojalitet med rättsordningens regelverk tenderar att vara stark, är kritiska. Sex av tio domare vill avskaffa det nuvarande systemet. Särskilt oroar det att många domare uppfattar nämndemannasystemet som rättsosäkert och att nämndemännen ger uttryck för en ideologiserad syn på rättstillämpningen.

Annons
Annons
Annons