Nämnd sågar nya försvarsvapnet

Försvarets nya märke bör ritas om till ett traditionellt vapen med kunglig krona och svärd. Det skriver Försvarets traditionsnämnd, som först nu fått yttra sig. Nämnden anmärker också på att Högkvarterets informationsavdelning sprider felaktig information.

Under strecket
Publicerad
Annons

Försvarets traditionsnämnd är ett 20 år gammalt, fristående, rådgivande, organ. Det ska enligt en statlig förordning bevaka militära traditioner. Men nämnden har hållits utanför arbetet med försvarets nya logotyp. Först nu har nämnden kunnat avge sitt yttrande, undertecknat av ordföranden, överintendent Christina von Arbin vid Statens försvarshistoriska museer.
– Det nya märket på sin runda sköld är visserligen elegantare ritat och har ett modernare utseende än den nuvarande skölden i Försvarsmaktens heraldiska vapen, säger nämndens sekreterare Christian Braunstein.

Men nämndens slutsats är att märket inte duger som vapen.
”Att ta bort den kungliga kronan och svärdet som ger Försvarsmakten en tydlig identitet sänker statusen och förvandlar Försvarsmaktens symbol till ett märke vilket som helst”, skriver nämnden och tar ishockeylandslaget Tre Kronor som exempel.
Eftersom försvarets nya vapen avviker från alla andra myndigheters heraldiska vapen kommer Försvarsmakten ”enligt de heraldiska reglerna att hamna sist/underst”, påpekar nämnden.

Annons
Annons
Annons