Annons

Naivt tro på jägarnas djurskyddsargument

Foto: SCANPIX
Under strecket
Publicerad

INLÄGG | ROVDJURSPOLITIK

Det absolut starkaste argumentet bland jägare för jakt på småvilt har rent historiskt varit att jägarkåren bidragit till att upprätthålla en ekologisk balans då rovdjurspopulationen varit marginell eller till och med obefintlig. Jakt på älg, rådjur och småvilt har, enligt jägarkåren, varit nödvändigt ur ett ekologiskt och djurskyddsligt perspektiv för att befrämja hälsa och välmående bland skogens djur som annars skulle växa sig till oanade populationer med svält, lidande och sjukdom som en konsekvens.

Nu i samband med regeringens utredning om en hållbar vargstam hävdar Svenska Jägareförbundet att hänsyn måste tas i beaktande mot boende på landsbygden som har som största intresse att jaga. Om vargstammen blir för stor så får hobbyjägarna mindre vilt att jaga och detta menar alltså Svenska Jägareförbundet att regeringen ska ta hänsyn till?

Det är uppenbart att delar av jägarkåren tappat masken och visar nu sitt rätta jag. Svenska Jägarförbundet har aldrig varit intresserade av en stark och livskraftig vargstam. Med en aggressiv lobbyism, stort politiskt inflytande och med slipade argument har de envetet drivit sin vargfientliga linje. Vi hoppas att miljöminister Andreas Carlgren vid det här laget har insett, att en liten grupp varghatare inte ska tillåtas få något avgörande inflytande på den svenska rovdjurspolitiken.

I en debattartikel
i DN den 10 januari 2011 skriver Andreas Carlgren bland annat att den grova jaktbrottsligheten är omfattande, men att mycket få fall lagförs. Carlgren lovar i samma artikel att regeringen förbereder hårdare tag mot illegal jakt som varje år dödar flera hundra rovdjur under många gånger mycket grymma former. Vad hårdare nypor innebär för att komma åt denna kriminella verksamhet, återstår att se.

Det är hög tid att se jakten för vad den är och står för och den som fortfarande köper ekologi- och djurskyddsperspektivet är inget annat än oerhört naiv.

Miljöministern har ett ansvar för att det se till att det är fakta och ärliga argument som ska behandlas i debatten och besluten om den svenska rovdjurspolitiken.

SVEN-ERIK ALHEM

samhällsdebattör & rovdjursansvarig tillika styrelseledamot i Djurskyddet Sverige

CAMILLA BJÖRKBOM

ordförande Djurens Rätt

JENS HOLM (V)

riksdagsledamot

CATARINA KRÅNG

ordförande Nordens Viltrehabilitering

MARIETTA DE POURBAIX-LUNDIN (M)

riksdagsledamot

SVEN STENSSON

ordförande Djurskyddet Sverige

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons