Naivt tro på jägarnas djurskyddsargument

Foto: SCANPIX
Under strecket
Publicerad
Annons

Det absolut starkaste argumentet bland jägare för jakt på småvilt har rent historiskt varit att jägarkåren bidragit till att upprätthålla en ekologisk balans då rovdjurspopulationen varit marginell eller till och med obefintlig. Jakt på älg, rådjur och småvilt har, enligt jägarkåren, varit nödvändigt ur ett ekologiskt och djurskyddsligt perspektiv för att befrämja hälsa och välmående bland skogens djur som annars skulle växa sig till oanade populationer med svält, lidande och sjukdom som en konsekvens.

Nu i samband med regeringens utredning om en hållbar vargstam hävdar Svenska Jägareförbundet att hänsyn måste tas i beaktande mot boende på landsbygden som har som största intresse att jaga. Om vargstammen blir för stor så får hobbyjägarna mindre vilt att jaga och detta menar alltså Svenska Jägareförbundet att regeringen ska ta hänsyn till?

Annons
Annons
Annons