Annons

Naivt tro att förstatligande löser skolans problem

Under strecket
Publicerad

Debatten om vem som skall vara huvudman för skolan har blommat upp igen. Senast är det skolminister Jan Björklund som, tillsammans med Metta Fjelkner (Lärarnas Riksförbund), kräver ett återförstatligande av skolan (Brännpunkt 15/3). Skälen de anför är dels att resultaten i skolan sjunkit de senaste 20 åren, dels att de ekonomiska skillnaderna mellan olika kommuner ökat. Det är dock om man beaktar empirin mycket svårt att säga att det är kommunaliseringen som ligger bakom detta. I och med det är det också vanskligt att tro att ett förstatligande skulle lösa problemen.

När det gäller kommunaliseringen av skolan som genomfördes 1992 är det värt att känna till att den inte var en ensam reform. Utöver införandet av skolpeng och möjligheten att starta fristående skolor genomfördes i samband (före och efter) med kommunaliseringen en rad genomgripande reformer inom skolväsendet. Lärarutbildningen gjordes om, gymnasieskolans linjer blev program och de tvååriga linjerna försvann, en ny läroplan infördes, liksom ett nytt målrelaterat betygssystem.

Annons
Annons
Annons