Några årtal i jämställdhetshistorien

Under strecket
Publicerad
Annons

1846: Änkor, frånskilda och ogifta kvinnor tillåts att arbeta inom hantverk och viss handel.
1859: Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster.
1922: De fem första kvinnorna väljs in i riksdagen.
1925: Kvinnor får, med vissa undantag, samma rätt som män till statliga tjänster.
1947: Första kvinnan i regeringen, Karin Kock.
1980: Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.
1983: Alla yrken öppna för kvinnor, även inom försvaret.
1997: Första kvinnliga biskopen.
2004: En utredning tillsätts om jämställdhetspolitiken.

Källa: På tal om kvinnor och män, SCB 2004.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons