Något starkare krona

Kronan stärktes något mot dollarn under onsdagen. Men på räntemarknaden rådde fortfarande påskstiltje.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Konjunkturinstitutet presenterade sin kvartalsvisa rapport om konjunkturläget. Där räknar KI med en god tillväxt de närmaste åren med en åtföljande ljusning på arbetsmarknaden. Dessutom räknar KI med att Riksbanken sänker reporäntan med 0,5 procentenheter inom den närmaste tiden. Det skulle ge 15 000 fler jobb, enligt KI.

Nya siffror från Statistiska centralbyrån visade samtidigt att försäljningen i detaljhandeln ökat med 4,3 procent i februari, mätt i fasta priser och kalenderkorrigerat. Särskilt stark var försäljningsökningen i elektronik- och leksakshandeln. Men mätt i löpande priser sjönk försäljningen i elektronikbranschen, eftersom den senaste tidens prissänkningar då får genomslag.

Annons
Annons
Annons