Något fick mäktiga riket att falla sönder – digerdöden?

”I Indien var pesten ett gissel långt in på 1900-talet. Hur hårt drabbades landet av digerdöden på 1300-talet, den värsta pestepidemin som är känd i historisk tid?”

Under strecket
Publicerad
Sultanen Muhammad bin Tughluqs liv och styre ger oss indikationer på att digerdöden härjade även i Indien men bristen på källor gör att det bara går att spekulera.

Sultanen Muhammad bin Tughluqs liv och styre ger oss indikationer på att digerdöden härjade även i Indien men bristen på källor gör att det bara går att spekulera.

Foto: IBL
Annons

Indien förekommer ofta i medeltida europeiska fantasihistorier om när, var och hur digerdöden uppstod, men i själva verket vet vi ingenting om farsotens härjningar i landet. Våra bristfälliga kunskaper beror på att det saknas källor: oavsett om digerdöden nådde fram till Indien eller inte är de bevarade skrifterna, som mestadels handlar om kungar och krig, inte av den arten att vi skulle kunna veta något om katastrofen ifråga. Förvisso förefaller det osannolikt att bakterierna, lopporna och råttorna skulle ha gjort ett undantag för just denna tätbefolkade del av Gamla världen – i synnerhet med tanke på att epidemin är väldokumenterad för andra delar av södra och västra Asien – men vi kommer inte längre än till spekulationer.

Den marockanske resenären Ibn Battuta nämner en epidemi i den sydindiska staden Madurai år 1344. Tyvärr beskriver han inte sjukdomen, som han för övrigt ådrog sig själv, och han liknar den inte vid digerdöden, som han senare mötte i Främre Orienten. Han använder inte ens samma arabiska term för sjukdomen: epidemin i Madurai kallas waba, digerdöden i Damaskus taun, vilket var den normala arabiska benämningen på pest.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons