”Någonting i säkerheten har fallerat”

På något sätt hamnade arbetsfordonet i vägen för det framrusande X2000-tåget och olyckan där 18 människor skadades var ett faktum. Exakt hur det gick till är inte utrett.

– Men det finns en säkerhetszon som ska skydda tågen som går i trafik. Någonting i säkerheten har uppenbarligen fallerat här, säger Helene Jarefors på Transportstyrelsen.

Under strecket
Publicerad
Foto: SCANPIX
Foto: SCANPIX
Foto: SCANPIX
Foto: SCANPIX
Foto: SCANPIX
Foto: SCANPIX
Foto: SCANPIX
Foto: SCANPIX
Foto: PONTUS STENBERG / SCANPIX
Annons

Enligt Trafikverkets regler får man inte arbeta närmare än 2,20 meter från ett trafikerat spår. Det avståndet kan dessutom öka, eftersom man vid varje spårarbete gör en individuell bedömning av vilket säkerhetsavstånd som krävs. Vilken säkerhetsmarginal bestämt under arbetet vid spåret vid Kimstad är oklart. Om arbetsfordonet ursprungligen arbetade innanför eller utanför den säkerhetsmarginalen är inte heller känt. Men klart står att fordonet på något sätt hamnade i vägen för persontåget.

– Alla detaljer kring det här fallet utreds och tills dess att utredningen är färdig vill jag inte kommentera händelseförloppet. Men det står ju klart att här finns en brist någonstans kan man förmoda, säger Tommy Jonsson, chef för enheten järnväg på Trafikverket.

Annons
Annons
Annons