Annons
X
Annons
X

Någon bör ta ansvar för romregistret

Vem eller vilka är ansvariga för Skånepolisens register över romer? Frågan är principiellt viktig för rättssäkerheten och arbetet med att återskapa förtroendet för polisen. Ärende bör få ett värdigt avslut, skriver FP-politikern Roger Haddad, ordförande i Riksdagens nätverk för romska frågor.

BRÄNNPUNKT | ROM-REGISTRET

Romregistret symboliserar vår okunskap och den diskriminering som fortfarande finns i samhället.
Roger Haddad

På tisdagen presenterar regeringen en Vitbok kring övergrepp mot romer som begicks i Sverige under 1900-talet. Några av oss deltar vid den officiella ceremonin vilken utgör en viktig del i i arbetet med att vårda det arbetet som vi tillsammans med romerna byggt upp. Delar av innehållet offentliggjordes i slutet av förra året som tydligt avslöjar den syn det officiella Sverige och dess myndigheter hade mot romer i samhället. Systematisk diskriminering och kartläggning sanktionerades. Viljan att jaga bort romer från Sverige, till och med utrota dem tyder på en mörk del av vår historia som vi inte längre kan blunda för.

Med den bakgrunden och den diskriminering som fortfarande drabbar romer är det viktigt att förstå djupet i förtroendeklyftan. I synnerhet efter avslöjandet i Dagens Nyheter att Skånepolisen upprättat ett register över tusentals romer. Datafilen innehöll tusentals namn med både avlidna och levande personer, så också barn. Detta symboliserar vår okunskap och den diskriminering som fortfarande finns i samhället, att vi inte riktigt lärt oss av vår historia. Det register som avslöjades i höstas och som konstaterats olagligt vill Skånepolisen fortsätta använda i brottsförebyggande syfte. Detta tyder på att Rikspolisstyrelsen varit otydlig i vilka metoder polisen får använda i sitt uppdrag.  

Annons
X

Den gemensamma nämnaren för de registrerade var att de var romer eller hade nära koppling till en rom. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som avslutat ärendet, konstaterade att registret är olagligt. Polismyndigheten har inte hanterat materialet enligt lagstiftningens intentioner, inte heller har myndigheten i Skåne motiverat det omfattande materialet. När överåklagaren också lade ned sin förundersökning besannades det många av oss varnat för: risken att ingen kommer att ställas till svars. Undertecknad krävde tidigt att ansvar skulle avkrävas länspolismästaren i Skåne som ytterst ansvarig.   

Sveriges minoritetspolitik har stora utmaningar. Regeringen har visat ett faktiskt engagemang och vilja att bygga broar och öka tilliten mellan de nationella minoriteterna och majoritetssamhället. Vi förtroendevalda har en viktig roll att möta romer, opinionsbilda och aktivt bidra lokalt som nationellt att romernas villkor förbättras. Ytterst handlar det om respekt för varandra. Rikspolisstyrelsen och dess ledning har inte hanterat registerskandalen tillfredsställande trots att ledningen är den som tillsätter länspolismästare. Så sent som i början av mars gick Justitieombudsmannen ut och meddelade att en viktig fråga kvarstår- den som många av oss har sökt ett svar på sedan september förra året. Vem eller vilka är ansvariga för Skånepolisens register? Regeringen meddelar också att Datainspektionen ska titta på ärendet.

Det är en principiellt viktig fråga för rättssäkerheten och arbetet med att återskapa förtroendet för polisen. De som upprättat detta olagliga register måste ta sitt ansvar. Min förhoppning är att Justitieombudsmannens utredning bringar klarhet och får ett definitivt avslut på detta ärende som väckt starka känslor. Rikspolisstyrelsen måste aktivt bidra i utredningen. Rikspolisstyrelsen som också har det övergripande ansvaret för polisens operativa verksamhet och dess IT-system har också en hemläxa att göra.

Vitboken lanseras idag för att vi ska minnas vår historia och inte göra om samma misstag i framtiden, jag hoppas att den kan bidra till detta.

ROGER HADDAD (FP)

riksdagsledamot, ledamot Rikspolisstyrelsens styrelse, ordförande i Riksdagens nätverk för romska frågor

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X