Annons

Någon bör ta ansvar för romregistret

Vem eller vilka är ansvariga för Skånepolisens register över romer? Frågan är principiellt viktig för rättssäkerheten och arbetet med att återskapa förtroendet för polisen. Ärende bör få ett värdigt avslut, skriver FP-politikern Roger Haddad, ordförande i Riksdagens nätverk för romska frågor.

Under strecket
Publicerad

På tisdagen presenterar regeringen en Vitbok kring övergrepp mot romer som begicks i Sverige under 1900-talet. Några av oss deltar vid den officiella ceremonin vilken utgör en viktig del i i arbetet med att vårda det arbetet som vi tillsammans med romerna byggt upp. Delar av innehållet offentliggjordes i slutet av förra året som tydligt avslöjar den syn det officiella Sverige och dess myndigheter hade mot romer i samhället. Systematisk diskriminering och kartläggning sanktionerades. Viljan att jaga bort romer från Sverige, till och med utrota dem tyder på en mörk del av vår historia som vi inte längre kan blunda för.

Med den bakgrunden och den diskriminering som fortfarande drabbar romer är det viktigt att förstå djupet i förtroendeklyftan. I synnerhet efter avslöjandet i Dagens Nyheter att Skånepolisen upprättat ett register över tusentals romer. Datafilen innehöll tusentals namn med både avlidna och levande personer, så också barn. Detta symboliserar vår okunskap och den diskriminering som fortfarande finns i samhället, att vi inte riktigt lärt oss av vår historia. Det register som avslöjades i höstas och som konstaterats olagligt vill Skånepolisen fortsätta använda i brottsförebyggande syfte. Detta tyder på att Rikspolisstyrelsen varit otydlig i vilka metoder polisen får använda i sitt uppdrag.  

Annons
Annons
Annons