Annons

Nagga inte i strandskyddets kanter

Under strecket
Publicerad

Strandskyddet är återigen ifrågasatt i Halland. Centerpartiet vill få regionparlamentet att påverka riksdag och regering genom att lätta på strandskyddet. Kommunerna ska själva kunna bestämma över sina vattendrag, framförallt insjöar, och upphäva de strikta bestämmelserna i undantagsfall.
Man vill blåsa liv i Hallands inland, locka skattebetalare dit där det är avfolkat i dag på grund av nerlagt skogs- och jordbruk. Idén fick stöd av intresseförbundet Entreprenörsregionen med tio kommuner i Småland och Halland. Entreprenörsregionen är dock ingen juridisk person.

Allemansrätten respekteras inte längre, inte heller skydd för det mikrobiologiska livet mellan vatten och land. Argument för skogs- och jordbruk står på svaga ben i vårt land. Att husbyggen vid insjöar dessutom kan belasta kommunerna med nya vägar och servicekrav, allt från skolskjuts till äldrevård, har inte tagits med i beräkningen.
Ett argument kan dock ingen komma ifrån. I tider av förändrat klimat har vi fler och fler översvämningar att vänta oss. Hela Arvikas innerstad vid Glafsfjorden dränktes häromåret efter ihärdigt regn. Glafsfjorden ligger bara någon meter över Vänerns vattennivå. Även översvämningarna i Hälsingland borde alla ha i färskt minne. Hur är det då möjligt att fundera ut en bebyggelse så nära strandkanten som möjligt? Är girigheten återigen större än förnuftet?

Annons
Annons
Annons