Annons
Recension

De försvunna texterna

Under strecket
Publicerad

De sydsvenska förlagen Ariel och Ellerströms samarbetar i utgivningen av den ambitiösa skriftserien Östersjösamtal, som hittills huvudsakligen har ägnats baltisk poesi, men också har visat sig vara öppen för såväl andra genrer som andra länder. Den åttonde volymen i serien innehåller en ovanligt vildvuxen prosa och har undertiteln ”Essäprosa”. Huvudtiteln är inte mindre förbryllande: De försvunna texterna. Den senare har sin förklaring i att de litauiska originaltexterna har förintats i ett datorhaveri hemma hos författaren Herkus Kuncius och att de svenska råöversättningar som hunnit göras därmed fick status av enda tillgängliga version av detta verk.
”Om vi har att göra med skärvor ur ett av det gångna decenniets mest expansiva litauiska författarskap eller om vi står inför ett slags egenartad svensk debut är därför svårt att säga”, konstaterar en av medöversättarna, Mikael Nydahl, i ett förord till utgåvan.

Man kan nog inte alldeles utesluta att hela historien är påhittad av Kuncius själv och utgör ett extranummer i den rad av metalitterära lekar som han presenterar i sin sannerligen ytterst märkliga bok. Den består av essäistiska utkast, fingerade dagboksblad, lösa hugskott, satiriska slängar, politiska råsopar och hejdlösa utfall mot den nymornade litauiska patriotismen.
Kuncius är en litterär vilde, maniskt inriktad på att provocera och reta gallfeber på folk, inte minst genom sina utgjutelser om sex. Som sina husgudar räknar han Casanova, de Sade och Sacher-Masoch. Honom förhatligt är egentligen allting som kan förknippas med normalitet, vare sig det gäller sexualitet, litteraritet eller politik.
Herkus Kuncius, född 1965, betraktas som den litauiska litteraturens enfant terrible och vill, som litteraturvetaren Leonidas Donskis skriver i en nödvändig efterskrift, uppfattas som ”demon” och som ”upphovsman till antilitteratur och en brutal postmodernist som inte erkänner några normer”. Han är ”medborgare” och talesman för den så kallade Uzupisrepubliken, som har utropats någonstans i stadsdelen Uzupis i Vilnius, en stadsdel som enligt uppgift har ett stort inslag av konstnärer och bohemer.

Annons
Annons
Annons