X
Annons
X

Hans-Roland Johnsson: Mytforskaren som själv blev en myt

Roland Barthes 1979.
Roland Barthes 1979.

Enligt Nationalencyklopedin är begreppet intellektuell "en mångtydig benämning på den som med sina idéer söker påverka samhällsutvecklingen". Man skulle också, i förlängningen av denna definition, kunna säga att den intellektuelle, utan att nödvändigtvis vara filosof av facket, är den som genom ett fördjupat och innovativt tänkande stimulerar andra att bättre reflektera kring tillvaron. I Sverige har den intellektuelle emellertid kanske inte haft en så framträdande plats i den allmänna samhällsdebatten. Längre perspektiv och djupare diskussioner har därför – kan man tänka – fått ett mindre utrymme i det offentliga samtalet. Ökad konkurrens från snabbt producerade och stundom ytliga ställningstaganden av politiker, dagspressens krönikörer och bloggare har därutöver under senare år fortsatt att underminera de intellektuellas roll.

Roland Barthes 1979.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X