Annons

Hans-Roland Johnsson:Mytforskaren som själv blev en myt

Teckentolkaren Roland Barthes inkarnerar bilden av en fransk intellektuell. I sin nya biografi över honom inspireras Marie Gil av hans egen metod, då hon väver samman Barthes eget liv med de texter han skrev.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Roland Barthes 1979.

Bild 1 av 1

Roland Barthes 1979.

Bild 1 av 1
Roland Barthes 1979.
Roland Barthes 1979.

Enligt Nationalencyklopedin är begreppet intellektuell ”en mångtydig benämning på den som med sina idéer söker påverka samhällsutvecklingen”. Man skulle också, i förlängningen av denna definition, kunna säga att den intellektuelle, utan att nödvändigtvis vara filosof av facket, är den som genom ett fördjupat och innovativt tänkande stimulerar andra att bättre reflektera kring tillvaron. I Sverige har den intellektuelle emellertid kanske inte haft en så framträdande plats i den allmänna samhällsdebatten. Längre perspektiv och djupare diskussioner har därför – kan man tänka – fått ett mindre utrymme i det offentliga samtalet. Ökad konkurrens från snabbt producerade och stundom ytliga ställningstaganden av politiker, dagspressens krönikörer och bloggare har därutöver under senare år fortsatt att underminera de intellektuellas roll.

Annons
Annons
Annons