Hela denna artikel är en annons

Myterna om hållbara investeringar stämmer inte

När intresset för ansvarsfulla investeringar växer snabbare än någonsin, uppstår också många frågor om vad det egentligen innebär för dig som sparare. Här är några av de vanligaste myterna.

Foto: dmitry kushchBild 1 av 1
Foto: dmitry kushchBild 1 av 1
Foto: dmitry kushch

Avkastningen offras

Kanske en av de äldsta och mest djuprotade föreställningarna, mycket eftersom det länge var
sant. Enligt den gamla skolan innebar ansvarsfulla investeringar att hela industrier sållades bort. Det minskade antalet potentiella investeringar, och påverkade avkastningen negativt. Den metoden är i stor utsträckning historia. Nordeas investeringar tar avstamp i att miljö- och hållbarhetsrisker måste analyseras på samma sätt som vilka affärsmässiga risker som helst. Det handlar inte om filantropi, utan om att vara proaktiv och långsiktig.

Jag gör ändå ingen skillnad

En aktie, litet inflytande. Många aktier, stort inflytande. Det är grunden till all bolagstyrning, där makten utgår från ägarna. Men många småsparare tror att deras pensionspengar ändå inte gör någon skillnad. I sig har de möjligen ett begränsat inflytande, men tillsammans med andra blir makten desto större. Nordeas fonder samlar över 200 miljarder euro, vilket skapar en stark röst på marknaden. Tillsammans kontrollerar spararna många aktier, och gör därför stor skillnad.

En marginell företeelse

Ja, för många år sedan utgjorde ansvarsfulla investeringar, som fenomen, en marginell företeelse. I dag, enligt en uppskattning, kan de pengar som investerats med hänsyn till miljö och uppförande summeras till över 20 biljoner dollar. Siffran bör tas med en nypa salt, men omfattar över 40 gånger Sveriges bruttonationalprodukt. I Nordeas aktivt förvaltade fonder är ansvarsfrågan inte en något som diskuteras på marginalen – det är en integrerad del i investeringsprocessen.

Läs mer om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar här.

_Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader
som fonden är exponerad mot och de förvalt­ningsmetoder förvaltaren använder sig av. _

Annons
Annons
Annons