Annons
X
Annons
X

Myter sprids om HPV-vaccin

Ett organiserat motstånd mot vaccination har fått fäste i Sverige. Men den som hänger upp sig på att effekten på cancer inte är slutligt bevisad ägnar sig åt akademiska spetsfundigheter, för de indirekta bevisen är mycket övertygande, skriver bland andra företrädare för Cancerfonden och SKL.

BRÄNNPUNKT | LIVMODERHALSCANCER

Bieffekter kan man inte värdera utifrån enskilda fall.

Många föräldrar upplever beslutet att låta vaccinera sin dotter mot HPV-virus som självklart. För andra är det svårare. Konsekvenserna av det snabbt framtagna vaccinet mot svininfluensa med 126 fall av narkolepsi förskräcker. Kan man lita på myndigheterna? Ett organiserat motstånd mot vaccination har fått fäste i Sverige. I tv framträder unga flickor som i samband med vaccination har blivit mycket sjuka.

Det finns i dag inte direkta bevis för att vaccinet skyddar mot cancer i livmoderhalsen. Men de indirekta bevisen är mycket övertygande. Det är bevisat att HPV-virus orsakar livmoderhalscancer. Det finns också starka bevis för att livmoderhalscancer föregås av avancerade förstadier. Vaccinet skyddar mot de förstadier som orsakas av de två farligaste HPV-typerna.

Annons
X

Man kunde naturligtvis inte testa om ovaccinerade kvinnor skulle få cancer i kliniska prövningar. Det hade varit fullständigt oetiskt att låta en kontrollgrupp drabbas av cancer. Nu kunde man i stället visa att vaccinet kunde förhindra utvecklandet av de avancerade förstadierna vilket var etiskt rimligt eftersom dessa förstadier kan tas bort. Det tar dessutom 15–20 år innan en HPV-infektion utvecklas till cancer. Så länge hade varit orimligt att vänta. De som hänger upp sig på att effekten på cancer inte är slutligt bevisad ägnar sig åt akademiska spetsfundigheter.

HPV-vaccinet skyddar mot de två farligaste HPV-typerna (16 och 18), och här är skyddet närmast fullständigt om det ges till flickor före sexualdebut. HPV 16 och 18 står för 70 procent av all cancer i livmoderhalsen vilket är den skyddseffekt man kan räkna med. Därför behövs också regelbunden cellprovtagning som ett kompletterande skydd. De som vaccinerar sig får också ett visst skydd mot några andra cancerformer: cancer på blygdläppar, slida, anus och tonsiller.

Man har inte sett några svåra biverkningar som har orsakats av vaccinet. Bieffekter kan man inte värdera utifrån enskilda fall. De kan bara uppfattas om det finns anhopningar i någon grad. Och det har man inte funnit. Det neurologiska förlamningstillståndet Guillain-Barré har man studerat särskilt, liksom ett stort antal andra autoimmuna sjukdomar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En ny oberoende svensk-dansk studie undersökte rapporterade autoimmuna sjukdomar hos en miljon flickor där 300000 hade fått vaccinet Gardasil. Man fann ingen ökad frekvens av dessa sjukdomar bland de vaccinerade. Samma resultat visar en amerikansk studie som undersökte 200000 individer.

  Att en sjukdom eller ett allvarligt tillstånd uppträder efter en vaccination är inte ett tillräckligt bevis för att det är vaccinet som är orsaken. Däremot kan det vara ett tillräckligt skäl för att den svenska läkemedelsförsäkringen ska godkänna tillståndet/sjukdomen som en läkemedelsskada. De lägre beviskraven för sådan skada gör att sjuka och drabbade människor ofta slipper driva komplicerade juridiska processer, men det ska inte uppfattas som bevis för att det finns ett orsakssamband mellan läkemedlet ifråga och sjukdom. Där ställer vetenskapen högre krav.

  36 miljoner kvinnor har hittills blivit vaccinerade med Gardasil världen över. Det är en betryggande stor kunskapsbas. I en sådan jättepopulation hittar man många som har blivit sjuka eller skadade på olika sätt efter ett vaccinationstillfälle. Men detta har inte varit vanligare än hos icke-vaccinerade under samma tidsperiod. Inte i något land har man kunnat finna ett övertygande samband mellan allvarlig skada/sjukdom och vaccinet. Vaccinet har funnits på apotek i sju år, men i de studier som föregick godkännandet finns mer än tio års uppföljning. Risken att tidigare okända bieffekter ska dyka upp är mycket liten.

  En diskussion om effekter och bieffekter är komplicerad och det kan te sig som att experter är oeniga och lämnar föräldrar och ungdomar i sticket. Men i bedömningen om risk kontra nytta av vaccination mot HPV för unga flickor finns inga kontroverser mellan experter i Sverige.

  BJÖRN STRANDER

  ordförande, Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention inom samordningen av Regionala Cancercentra

  HARALD ALMSTRÖM

  ordförande, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi

  STEFAN BERGH

  generalsekreterare, Cancerfonden

  GUNILLA GUNNARSSON

  cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting

  BARBRO SJÖLANDER

  nätverket mot gynekologisk cancer

  MARGARETA SUNDSTEN

  patientföreningen GYNSAM

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X