Myter om sprutbyte håller inte

I missbruksutredningen föreslås att sprutbyte för narkomaner införs i hela landet. Men det finns inga vetenskapliga belägg för att gratis sprutor hindrar hivsmitta. Det skriver bland andra läkare och politiker.

Under strecket
Publicerad
Annons

Regeringens missbruksutredare, före detta landshövdingen Gerhard Larsson, föreslår bland annat att sprutbyte införs i hela landet. Men han har använt sig av ideologiska anhängare av sprutbyte från Skåne i sin utredning i stället för att utse neutrala experter.

Det finns sedan lång tid en nästan obetvinglig föreställning hos många infektionsläkare att gratisutdelade sprutor från landstinget skulle kunna förhindra hivsmitta bland injektionsnarkomaner. Professor Jan Albert, Karolinska Institutet, som förra året lade fram en rapport, där hiv-utbrottet i Stockholm i slutet av 2006 studerats, är inget undantag trots att det inte finns något i hans studie som visar att det skulle kunna vara så. Denna mytbildning grundar sig nämligen på att en ren spruta från landstinget skulle fungera annorlunda i en knarkarkvart än en ren spruta från en illegal mellanhand. Men ingen har lyckats förklara varför det skulle kunna vara så.

Annons
Annons
Annons