Annons

”Myter och lögner om EU:s frihandelsavtal”

Den stora faran med Ceta-avtalet som författarna målar upp är investeringsskyddet, som de hävdar skulle hota rätten att stifta lagar till skydd för våra medborgare. Det är ren lögn, skriver Christofer Fjellner (M) i en replik.

Publicerad
Christofer Fjellner (M)
Christofer Fjellner (M) Foto: Fredrik Persson/TT

Det är en strid ström av myter och direkta lögner om EU:s frihandelsavtal med Kanada som Suhonen, Zachari och Allvin drar till med (1/12). Egentligen borde de hot som författarna målar upp falla på sin egen orimlighet. Kanada är i allt väsentligt en förlängning av Europa på andra sidan Atlanten. De har ett starkt skydd för miljö, folkhälsa, mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. Kanada har en väl fungerande offentlig sektor som är lik vår svenska och är gemensamt finansierad. Och vinsterna med avtalet har faktiskt potential att vara stora – det vet vi tack vare tidigare avtal. Frihandel är för Sveriges del inget vi har råd att säga nej till – vårt välstånd har byggts på handel med andra och över hälften av alla varor och tjänster vi producerar går på export.

Christofer Fjellner (M)

Foto: Fredrik Persson/TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons