Myten om det bortträngda traumat

Traumatiska händelser som stigit upp till ytan efter år av glömska är ett bärande inslag i psykoanalysen, och tillmäts ofta stor betydelse i domstolar. Men traumaforskningen visar att en sund skepsis mot Freud är på sin plats och att det inte finns några bevis för en bortträngningsmekanism.

Publicerad
Annons

Människor som råkar ut för traumatiska händelser, som svåra olyckor eller sexuella övergrepp, brukar minnas dem väl, även efter lång tid. Ju mera upprörande och emotionellt belastande ett trauma varit, desto bättre minns vi det, särskilt dess centrala aspekter. Svenska forskare som Lars-Göran Nilsson och Sven-Åke Christianson vid Stockholms universitet har varit pionjärer inom området minne och emotioner och de har visat att det goda minnet för centrala detaljer i traumat motsvaras av sämre minne för mindre viktiga delar. Detta är ett viktigt resultat, men kvar står huvudtesen: ju starkare trauma, desto bättre minns vi det.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons