Annons
Gäst

Merit Wager: Myndigheter motarbetar varandra i asylärendena

Under strecket
Publicerad
Foto: Henrik Montgomery/TT

Migrationsverket har sedan hösten 2016 gjort betydligt fler åldersbedömningar än tidigare. Många ensamkommande asyl-sökande som sagt sig vara minderåriga, har bedömts vara vuxna. I många fall har de nästan samtidigt fått avslagsbeslut på sina asylansökningar.

I Götene kommun beslutade socialnämnden före jul 2016 att en ensamkommande asylsökande som sagt sig vara minderårig, men av Migrationsverket bedömts vara äldre, inte skulle bo kvar på det HVB (hem för vård och boende) där han varit placerad. Han skulle flyttas till ett anläggningsboende för vuxna, eftersom vuxna inte ska bo på institutioner avsedda för minderåriga. Till saken hör också att den unge mannen hade fått avslag på sin asylansökan, något som han dock har överklagat. Mannen överklagade även socialtjänstens följdriktiga beslut att avsluta placeringen på ett HVB.

Annons
Annons
Annons