Myndigheter polerar fasaden

En majoritet av myndigheterna lyfter fram ”synlighet” som det viktigaste målet för sin kommunikation, enligt en ny rapport. Detta fokus är riskfyllt, skriver forskarna bakom rapporten.

Under strecket
Publicerad
Foto: HASSE HOLMBERG/SCANPIX
Annons

Ledningen vid Högskolan i Gävle fick nyligen skarp kritik för att man antagit en kommunikationspolicy som ställer krav på lojalitet från de anställda. I dokumentet finns bland annat skrivningar som uppmanar anställda att ställa sig bakom fattade beslut. Med detta vill ledningen försäkra sig om att omvärlden får en tillrättalagd bild av högskolan.

Kritikerna menar att skrivningarna är problematiska eftersom det grundlagsskyddade meddelarskyddet ger alla anställda vid myndigheter och andra offentliga organisationer rätt att öppet kritisera verksamheten och anonymt lämna uppgifter till journalister, utan risk för påföljd, så länge man utför sina arbetsuppgifter.

Annons
Annons
Annons