Annons
X
Annons
X

Myndigheter om snabbspår: Det finns brister i regelverken

Det finns fortfarande brister i reglerna när det gäller projekt för att främja arbete och företagande för nyanlända. Det skriver företrädare för Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket som svarar på kritiken från åtta organisationer.

REPLIK | ARBETSMARKNAD

Nyföretagarcentrum och sju andra organisationer skriver i en debattartikel att satsningen på snabbspår för arbete och företagande för nyanlända kan fungera bättre. Dessa organisationer har alla drivit projekt inom den första utlysningen i regeringens satsning. En del av kritiken handlar om att det finns brister i samordningen mellan Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen.

Det stämmer att det finns utmaningar i befintliga regelverk. En är att utvecklingsidéer krockar med Arbetsförmedlingens regelverk, vilket innebär att det blir svårt att få tillgång till deltagare som kan vara med i metod/modellutvecklingen.

Trots utmaningar visar ändå flera aktörer på kort tid riktigt bra resultat för att ta tillvara kompentensen som kommer in i landet.

Annons
X

Här är några resultat:

  • Entreprenörshub i Nacka kommun har startat cirka 15 företag. Deltagarna har olika bakgrund och har bland annat startat surdegsbageri, läxläsningshjälp och filmverksamhet.
  • Bazar Entreprenörshub har två grupper med vardera 15 personer som får utbildning om skatter, budget och finansiering. De har utvecklat sina generella och fackmässiga språkkunskaper inom företagande. Flera av deltagarna är ungdomar som studerar men även äldre personer har deltagit.
  • Företagsaccelerator för nyanlända entreprenörer i Sörmland har cirka 15 deltagare som har utbildats i företagande genom bland annat informationsträffar och studiebesök. Redan idag finns långt skridna planer för nya företag; till exempel matbutik, exportverksamhet av maskinell utrustning och innovationer inom it, telekom och VR.

Låt oss förstärka dessa satsningar och lära oss av dem, varför just dessa organisationer har lyckats och bygga vidare på dessa erfarenheter. Det är ett sätt för oss och andra aktörer att fortsätta utveckla system för att få fler individer i egenförsörjning genom företagande och matchning av kompetens.

Arbetsmarknadspolitik och näringspolitik måste mötas och insatser behöver utvecklas i samverkan mellan de två politikområdena.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen utvecklar vi för första gången former för att företagande ska ses som en lika viktig del till egenförsörjning som anställning.

Tillsammans med organisationerna som driver projekten kan vi skaffa erfarenhet, lära oss och utveckla nya metoder och modeller som ger goda resultat. Så kan vi alla bättre och snabbare ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande.

Helena Nyberg Brehnfors

enhetschef Entreprenörskap Tillväxtverket

Roy Melchert

enhetschef Integration och Etablering Arbetsförmedlingen

Helena Nyberg Brehnfors och Roy Melchert Foto: Pressbilder
Annons

Helena Nyberg Brehnfors och Roy Melchert

Foto: Pressbilder Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X