Annons
X
Annons
X

”Vi rekommenderar solkräm som komplement”

Vi är bekymrade över att många använder solkräm som enda solskydd och delar uppfattningen att solkräm kan invagga den som solar i falsk trygghet, skriver representanter för Strålsäkerhetsmyndigheten i ett inlägg i debatten om solkrämer och melanom.

Solkrämsdebatten

Foto: Hasse Holmberg/TT

DEBATT | MELANOM

Alltför mycket sol i unga år kan leda till hudförändringar i vuxen ålder.

Strålsäkerhetsmyndigheten har aldrig rekommenderat solkräm som enda solskyddsmedel, utan tvärtom – vår rekommendation är att solkräm ska användas som komplement där kläder inte skyddar. Vårt råd är även att ta pauser från solen eller att vara i skuggan när solen är som starkast mitt på dagen, speciellt utomlands där UV-strålningen oftast är starkare än här i Sverige.

Varje år dör cirka 500 personer i Sverige i hudcancer. Det är fler än i trafiken. Antalet fall av hudcancer har ökat stadigt under de senaste årtiondena, både i Sverige och i många andra länder. Allt pekar på en fortsatt negativ utveckling. Enligt en ny prognos från Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden är malignt melanom, den svåraste formen av hudcancer, en av de cancerformer som ökar mest under de kommande 25 åren.

Annons
X

Vi är också bekymrade över att många använder solkräm som enda solskydd och delar uppfattningen att solkräm kan invagga den som solar i falsk trygghet. En undersökning som vi gjorde i december 2011 visade att nästan åtta av tio känner sig säkra i solen när de har smörjt in sig med solskyddsmedel. I en internationell jämförelse tillhör svenskar de som solar mest. Svenskar solar även i större utsträckning än andra för att bli bruna samt tycker att det är vackrare med en djup solbränna än vad man tycker i andra länder.

Det finns en stark koppling mellan att bränna sig ofta och att drabbas av malignt melanom. UV-strålning är klassat som cancerframkallande av Världshälsoorganisationen WHO:s forskningsorgan för cancer, International Agency for Research on Cancer (IARC). Ju starkare UV-strålning och högre UV-index, desto större är risken att bränna sig och få hudskador.

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att öka kunskapen om riskerna med UV-strålning och våra råd och rekommendationer syftar till att minska riskerna från överdriven exponering från UV-strålning. Alltför mycket sol i unga år kan leda till hudförändringar i vuxen ålder. Det är därför viktigt att redan i tidig ålder skapa sunda solvanor.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det räcker inte enbart med information för att åstadkomma en förändring i solvanor, utan andra åtgärder behövs också. Syftet med vårt förslag ”solskyddade utemiljöer för barn” är att förbättra utemiljöer på förskolor och skolor där det finns liten tillgång till skugga. I en bra utemiljö för barn finns både sol och skugga. Svensk forskning om förskolemiljöer och barns hälsa har visat på betydelsen av att utforma miljöer som uppmuntrar barn till ett hälsosamt beteende, fysisk aktivitet och minskad risk att bränna sig i solen. Världshälsoorganisationen WHO pekar också på vikten av att arbeta preventivt vad gäller solskydd på skolor.

  Vi vet att det finns förskolor och skolor som redan har bra solskydd. När det finns behov av att förbättra utemiljön handlar det troligtvis inte om att bygga om gården helt och hållet, utan att införa enkla lösningar som till exempel att sandlådan skuggas delvis eller helt, eller att tak sätts över picknick-bordet. Med vårt förslag vill vi bland annat samla ihop goda exempel och göra dem tillgängliga för andra.

  Parallellt med solskyddade utemiljöer för barn kommer vi att fortsätta att arbeta med andra åtgärder för att underlätta för människor att undvika att bränna sig i solen, där en 18-årsgräns för solarier är en åtgärd som vi har rekommenderat.

  Solen är härlig och vi ska fortsätta att njuta av solen och värmen. Det går att njuta och samtidigt skydda sig mot den starka solens skadliga UV-strålning, speciellt om man planerar att vistas ute en längre tid. Det bästa skyddet är kläder och att ta pauser eller att vara i skuggan mitt på dagen när solen är solen är som starkast.

  Hélène Asp

  enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten

  Ulrik Ringborg

  professor och ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor

  Annons
  Annons
  X
  Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X