Annons

Mycket frukt och grönt i kosten förlänger livet

Speciella ämnen i frukt och grönt som anses spela en viktig roll i skyddet mot bland annat hjärtsjukdomar och cancer förefaller också ha förmåga att öka livslängden.

Under strecket
Publicerad

En amerikansk forskargrupp har identifierat inte mindre än femton sådana växtämnen, kallade fenoler, som kan öka aktiviteten hos ett speciellt enzym hos människan som medverkar i att öka livslängden. Den i detta sammanhang mest kraftfulla och effektiva fenol-substansen visade sig vara resveratrol. - Det är en av de mest välkända fenolerna som framför allt finns i stora mängder i rött vin. Substansen har tidigare kopplats till ett förvånansvärt stort antal goda skyddande hälsoeffekter mot åldersrelaterade sjukdomar. Det gäller till exempel cancer, åderförkalkning och hjärncellsförstörelse som vid parkinson och alzheimer, förklarar David Sinclair vid Harvard Medical School i Boston, som lett forskargruppen.

Försök som forskarna gjort med att tillföra just resveratrol till vanligt bakjäst visade att detta ökade jästens livslängd med hela 70 procent. Preliminära experiment med mänskliga celler tyder också på en livsförlängande effekt. Och i sin rapport i tidskriften Natures webbupplaga uppger forskarna också att ännu opublicerade resultat tyder på att resveratrol också kan öka livslängden hos masken C elegans och bananflugor. Bakjäst är en ofta använd modell i modern genforskning bland annat genom jämförelser med mänskliga gener och cellfunktioner, eftersom jäst och människa är förvånansvärt lika varandra. Sålunda har forskare både hos jäst och hos människa, liksom hos ett annat ofta använt genmodelldjur rundmasken C elegans, hittat en familj av enzymer som medverkar i att öka livslängden. Hittills har forskarna kunnat visa att dessa livsförlängande enzymer aktiveras när intaget av kalorier minskar, det vill säga när försöksdjuret eller jästen får mindre - ofta halverade - mängder av näring. Kalorirestriktioner är den enda hittills bevisade metoden att kunna öka livslängden hos flera försöksdjur. Det intressanta och nya är nu alltså att fenolämnen i frukt och grönt och då speciellt i rött vin förefaller ha samma effekt som drastiska nedskärningar av matportionerna.

Annons
Annons
Annons